جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱    عبارت مورد جستجو: تخلفات

تخلفات کاندیداها توسط هیئت اجرایی و نظارت رصد می شود

رئیس دادگستری بروجرد گفت: تخلفات کاندیداها توسط هیئت اجرایی و نظارت رصد می شود و این تخلفات برای آنها ثبت می شود.

كد خبر : ۹۸۸۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۳


منار
سفیر افلاک
خبر آزاد
بیان روز
لرسو
خبر چگنی
دلفان امروز
ازنا خبر
آساره خبر
خبر افلاک
حرف لر