جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱    عبارت مورد جستجو: پروفسور جینو آلفرد

نظر پروفسور جینو آلفرد در خصوص رقص لری و کردی

پروفسور جینو آلفرد نظر دارد بر اینکه اصالت رقص در دنیا از آن لرها و کردها میباشد و بقیه رقصها در دنیا چنین اصالتی ندارند.

كد خبر : ۶۸۸۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۵


منار
سفیر افلاک
خبر آزاد
بیان روز
لرسو
خبر چگنی
دلفان امروز
ازنا خبر
آساره خبر
خبر افلاک
حرف لر