borujerdbaztab : اعمال محدودیت در سفرها مخالف یا موافق موازین حقوق بشری است؟

در بروچرد borujerdbaztab مطلب اعمال محدودیت در سفرها مخالف یا موافق موازین حقوق بشری است؟ مشاهده می کنید

با نگاهی کوتاه به شرایط این روز‌های کشور عزیزمان در بحث درگیری با ویروسِ کرونا و پیامد‌های منفیِ همه جانبه آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و …، به نظر می‌رسد توصیفات چهارگانه‌ای که در نظام بین المللی حقوق بشر از یک وضعیتِ اضطراری پیش کشیده می‌شوند، تحقق یافته اند
ممنون بابت بازدید از سایت borujerdbaztab